250 milionů od MZe na výstavbu a obnovu vodárenské infrastruktury

2 min. čtení

V Česku podle údajů MZe stále ještě není 7,2 % obyvatel zásobováno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.

"MZe žádá vládu o souhlas s použitím finančních prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 250 mil. Kč. Zvýšení je potřebné pro další rozvoj vodohospodářské infrastruktury zejména v malých venkovských sídlech, kde je situace v některých oblastech ČR značně nepříznivá,"
uvedla mluvčí MZe Tereza Dvořáčková.

Finanční podporu chce MZe směřovat do výstavby vodovodních řadů, vodojemů, čerpacích stanic, úpraven vod a dalších souvisejících objektů, které slouží k zásobování obyvatelstva pitnou vodou v obcích. "Domácnosti by se díky navýšení mohly napojit na vyhovující zdroje kvalitní pitné vody. Bylo by také zajištěno odkanalizování včetně odpovídajícího čištění odpadních vod," podotkla Dvořáčková.

Doporučujeme