Bažantová: Není to jen o penězích. Někdo mi tím říká, že dělám něco, co má cenu

Pavla Bažantová je jedním z příjemců dotací programu MiNiGRANTY®, v rámci kterého skupina Veolia podporuje nejen prospěšné projekty, ale také své zaměstnance, kteří se dobrovolnicky na realizaci podílí. Za 736 projekty je stejný počet krásných lidských příběhů. Pojďme se podívat na jeden z nich.

6 min. čtení

První holčičku získala Pavla Bažantová s manželem do náhradní rodinné péče v roce 1992. Po dvou letech následovalo roční děvčátko, potom další dva kluci. „Jedna z dcer už má čtyřměsíční holčičku a my jsme babička s dědečkem a hrozně si to užíváme,“ vypráví s širokým úsměvem na rtech Bažantová, působící v organizaci Děti patří domů, která se věnuje propagaci a podpoře náhradní rodinné péče.

Na jejím chodu se podílí i společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK), ve které paní Bažantová pracuje. PVK a Nadační fond Veolia poskytují svým zaměstnancům tzv. minigranty, které podporují sociální projekty a vzdělávací aktivity.

„Tomáš k nám přišel v 16 letech. Dva roky před tím jsme ho měli na hostitelské péči, která není nijak dotovaná. V té době jsem se dozvěděla, že Nadační fond Veolia podporuje děti z dětských domovů, a tak jsem jim napsala, že by náš Tomáš potřeboval brusle. To bylo úplně neuvěřitelné, v životě mi nikdo na ty děti nic nedal,“ vzpomíná na dobu, kdy přišla první pomoc. A když pak Tomáš přišel do rodiny a bylo třeba upravit pokoj, zažádala o Minigrant.

Letos získala Minigrant po sedmé, ale stejně jako v uplynulých pěti případech poputuje 50 tisíc korun na konto občanského sdružení, konkrétně např. na asistenty, kteří jezdí s dětmi na tábory, podporu osvojitelů, vzdělávání týmu. „Není to jen o penězích. Někdo mi tím říká, že dělám něco, co má cenu,“ je přesvědčená Bažantová, která v PVK pracuje v laboratoři.

Starat se o čtyři naprosto odlišné děti považuje za dobrý adrenalin. Nejpernější chvíle prý zažili s příchodem posledního chlapce, jemuž v té době bylo šestnáct let. „Myslím, že je to od přírody dobře zařízené, že domů chodí ty nejmladší děti, že se člověku nerodí starší sourozenci. Komu je šestnáct, má za sebou poměrně dlouhou osobní historii, kterou jsme spolu nezažili. Můj muž tomu říká, že ho máme na dovychování,“ říká s tím, že je nezbytně nutné přijmout toho člověka jaký je. „Kdybych na to byla sama, bylo by těžké vychovávat jedno dítě, přijde mi, že ve dvou se to táhne lépe,“ a na dálku tak poděkovala svému muži.Od roku 2008 skupina Veolia podpořila v rámci programu MiNiGRANTY® celkem 736 projektů prospívajících prostředí a komunitě částkou téměř 19 miliónů korun. Všechny projekty naplňují jednu základní podmínku: Jako dobrovolníci se na nich ve svém volném čase podílejí různou měrou zaměstnanci skupiny Veolia.

V roce 2014 získalo podporu celkem 148 regionálních projektů, mezi něž bude rozděleno 3.641.572 Kč. Zaměstnanci navíc k jejich realizaci přispějí kromě poskytnutých nadačních darů desítky tisíc hodin dobrovolnické pomoci.

Foto: Lucie Fialová
Zdroj: Právo

Doporučujeme