Chalupa jmenoval ředitelkou Státního fondu životního prostředí Radku Bučilovou

2 min. čtení

„Radka Bučilová se v čele fondu osvědčila. Její vysoká míra pracovního nasazení se pozitivně odrazila v působení jak uvnitř organizace, tak i směrem k veřejnosti. Svým přístupem výrazně přispěla ke zlepšení činnosti v rámci resortu životního prostředí. Fond pod jejím vedením dokázal administrovat všechny žádosti v programu Zelená úsporám. Podařilo se splnit cíl programu, tedy proplatit všechny řádně podané, zrealizované a doložené projekty,“ říká ministr Tomáš Chalupa a dodává: „Prioritou pro tento rok je nastartování programu Nová zelená úsporám 2013, kde příjem žádostí v rámci 1. výzvy začne v srpnu letošního roku.“

Radka Bučilová

  • vystudovala VŠCHT v Praze
  • v čele fondu stála již v letech 2000 až 2003
  • v uplynulých letech zastávala různé pozice ve státní správě. Pracovala na MŽP i jako poradkyně na Ministerstvu spravedlnosti ČR, byla ředitelkou odboru na Ministerstvu pro místní rozvoj a na Ministerstvu zemědělství.

Doporučujeme