Jak vodohospodáři v EU zvyšují transparentnost svých služeb?

V předvečer Světového dne vody zveřejnila evropská asociace EurEau, ve které je SOVAK ČR řádným členem, souhrn údajů o vodohospodářské praxi v 27 členských státech Evropské unie, Velké Británii a Srbsku.

3 min. čtení

Poskytování přístupu ke kvalitní pitné vodě a zajištění odkanalizování a čištění vod odpadních je službou ve veřejném zájmu, ať už je zajišťována veřejnými či soukromými subjekty.

Porovnání napříč Evropou je významným počinem ve zvýšení transparentnosti služeb a parametrů, které jsou poskytovateli dosahovány. Zpráva poskytuje ucelený pohled na různorodost sektoru, odpovědnosti vodohospodářských společností v konkrétním legislativním rámci i některé praktické příklady dobré praxe. Obecná i odborná veřejnost tak po dlouhé době získává nezávislý a ucelený pohled na sektor, který je životně důležitý pro fungování naší společnosti.

Zpráva ke stažení

Dne 21. 3. 2018 v předvečer Světového dne vody zveřejnila evropská asociace EurEau, ve které je SOVAK ČR řádným členem, souhrn údajů o vodohospodářské praxi v 27 členských státech Evropské unie, Velké Británii a Srbsku. Poskytování přístupu ke kvalitní pitné vodě a zajištění odkanalizování a čištění vod odpadních je službou ve veřejném zájmu, ať už je zajišťována veřejnými či soukromými subjekty.

Porovnání napříč Evropou je významným počinem ve zvýšení transparentnosti služeb a parametrů, které jsou poskytovateli dosahovány.Zpráva poskytuje ucelený pohled na různorodost sektoru, odpovědnosti vodohospodářských společností v konkrétním legislativním rámci i některé praktické příklady dobré praxe. Obecná i odborná veřejnost tak po dlouhé době získává nezávislý a ucelený pohled na sektor, který je životně důležitý pro fungování naší společnosti.

Více zde: https://www.tretiruka.cz/news/vodohospodari-v-eu-zvysuji-transparentnost-svych-sluzeb/

Doporučujeme