JVS: Obec Lom se napojila na „římovskou“ vodu

Od poloviny října teče v obci Lom (u Blatné) a osadě Neradov „římovská“ voda - pitná voda z Vodárenské soustavy jižní Čechy. Lidé už nemusí kupovat vodu balenou a vedení obce skončilo složité sepisování protokolů s hygienickou stanicí.

7 min. čtení

„Stavbu vodovodu jsme kolaudovali 25. září a pak novou vodu pustili bez fanfár do sítě a čekali na reakce občanů. Voda jako křišťál, žádný zákal ani špína. Mám za to, že někteří změnu zdroje ani nepostřehli,“ říká spokojeně starosta Václav Kafka.

Mimoděk tak reaguje na situaci v nedalekých Miroticích, kde po napojení města na vodárenskou soustavu si lidé stěžovali na kalnou vodu. Problém jak vidět, nebyl v samotné „římovské“ vodě, ale stavu místních vodárenských sítí.

„Až na 350 metrů dlouhou železnou větev je v Lomu jinak celé potrubí už od 80. let v plastu. Výměna železné větve by měla proběhnout v roce 2015. Současné plastové potrubí jsme osazovali vodoměry a bylo vidět, že není zanesené, ale čisté. Proto mě hladký průběh napojení ani nepřekvapil,“ poznamenává starosta.

Obec sice měla povrchové studny a vrty, ale voda stále neměla parametry pitné vody. Přitom nový vrt byl 50 metrů hluboký, ale i on obsahoval nekvalitní vodu s dusičnany a mangany.

„Opravdu jsme vyřešili velký problém a oddechli si. Jednu chvíli jsme uvažovali, zda nepostavit vlastní úpravnu, ale to bychom se dostali na jiné peníze a všechny provozní náklady by šly za obcí,“ říká Václav Kafka. Takto investice obec vyšla na 5,3 milionů korun, z nichž asi polovinu pokryly dotace. Jihočeský kraj přispěl 2,1 miliony Kč a Jihočeský vodárenský svaz 515 tisíci korun, jak určují jeho pravidla podpory na připojení členských obcí podle počtu jejich obyvatel.

Nový obecní vodovod dlouhý zhruba 2 kilometry zásobuje pitnou vodou občany Lomu a nově osadu Neradov. V ní byl zakončen hydrantem, na který se může do budoucna napojit i další osada Míreč, ležící o necelý kilometr dál. V ní trvale žije jen jedenáct obyvatel, ale je tam velký statek a dětský letní tábor. I to budou zastupitelé Lomu zvažovat, až budou posuzovat investiční náklady.

Lomu přitom pomohlo, že jeho vedení si už v roce 2011, kdy se teprve o prodloužení vodárenské soustavy na sever Písecka začalo uvažovat, nechalo zpracovat projekt pro územní řízení. Rok na to vznikl projekt pro stavební povolení. „Trochu to byl risk, ale věřili jsme, že vedení JVS sežene dotace, aby nákladnou stavbu spustilo,“ říká starosta. Na jeho slova došlo. Svaz získal dotaci 12 milionů korun u ministerstva zemědělství, která pokryla polovinu nákladů, a tak v závěru roku 2013 mohla začít úvodní etapa napojení této části kraje na jihočeskou vodárenskou soustavu. Ta měří 8 kilometrů od vodojemu Sedlice do Mirotic, a vyřešila zdejší dlouholetý problém s množstvím a kvalitou pitné vody.

Vodovod Lom
Obec Lom má centrální zdroj pitné vody – studny a vrty s dostatečným množstvím vody, ale špatné kvality, která se stále zhoršovala. V roce 2009 Krajská hygienická stanice vydala zákaz dodávat vodu vodovodem Lom jako pitnou pro odběratele vody v obci Lom a zejména její používání k přímé lidské spotřebě do odstranění závad, spočívající v nadlimitním a nestabilním obsahu dusíkatých látek (ukazatele amonné ionty, dusitany a dusičnany) a manganu ve vodě dodávané spotřebitelům. Obec i tak musela každoročně odebírat 2x vzorek vody a žádat KHS o prodloužení výjimek o dodávání vody alespoň jako užitkové. Lidé tak byli nuceni kupovat k přímé spotřebě vodu balenou.

 

Foto: Wikipedia, Chmee2, licence

Doporučujeme