Lesy ČR vrátí tok Chodovského potoka do původního koryta

3 min. čtení

Revitalizaci provádějí Lesy ČR na téměř tříkilometrovém úseku mezi osadou Mezihorská a prameništěm jižně od Jindřichovic. "Kvůli nevhodně provedené regulaci potoka dochází ke zrychlenému odtoku vody ze zalesněného území a k vysušování rašelinišť. Již v červnu letošního roku bude tento negativní stav minulostí," uvedl Boublík.

Téměř celý upravovaný úsek Chodovského potoka protéká územím původních rašelinišť, dnes podmáčených smrčin a olšin s příměsí modřínu a jedle a také listnáčů, jako jsou bříza, lípa, dub, buk a javor.

"Naším hlavním cílem je navrátit koryto Chodovského potoka do původní, přirozené trasy, jejíž zbytky se v terénu zachovaly až do dnešních dní. Nové, původní koryto bude mělké, mírně zvlněné, doplněné o několik místních, hojně se vyskytujících balvanů," uvedl ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený současně řízením podniku.

Kromě úprav koryta Lesy ČR odstraní některé překážky na březích, jako jsou náletové dřeviny nebo vyvrácené stromy. Současné uměle vytvořené koryto dělníci zasypou.

Na projekt revitalizace Chodovského potoka Lesy ČR získaly příslib finančního příspěvku z Operačního programu Životní prostředí ve výši asi 1,5 milionu korun. Projektová dokumentace stála 238.000 korun a z vlastních zdrojů ji platil podnik Lesy ČR.

 

Zdroj: Wikipedia, Cool3d, licence

Doporučujeme