Novinky na webu PVK: detailní informace o haváriích

Detailní informace o aktuálních haváriích nabízejí nově na svých webových stránkách www.pvk.cz  V sekci „havárie vody“ je nyní možné nalézt nejen přesný popis zasažené lokality, ale i informace o vlivu havárie na zásobování zákazníků pitnou vodou, o možnosti přistavení náhradního zdroje vody a předpoklad, kdy by oprava mohla být ukončena.

2 min. čtení

„Pokud má havárie vliv na zásobování vodou, tak se uživateli zobrazí seznam adres s přerušenou nebo omezenou dodávkou,“ uvedl Jan Záveský, manažer Centrálního dispečinku PVK. Informace o přerušení nebo omezení dodávek vody se v režimu on-line také zobrazují ve speciální aplikaci na google mapách. Zde je rovněž k dispozici info o plánových odstávkách vody, které obsahuje datum, čas a vymezení lokality.

PVK v loňském roce opravily 4717 havárií vodovodu, což bylo o téměř pět procent více než v roce předchozím. Z celkového počtu bylo 1885 havárií vodovodních řadů a přípojek a 2832 havárií ostatních zařízení. Výrazně se snížila průměrná doba přerušení dodávky jednou havárií, a to z 10 hodin a 43 minut v roce 2012 na 7 hodin a 56 minut v roce minulém. Vývoj počtu odstraněných havárií na vodovodní síti: 2008 – 4996, 2009 – 4377, 2010 – 3960, 2011 – 4309, 2012 – 4507, 2013 – 4717.

www.pvk.cz

Doporučujeme