V sedmém ročníku MiNiGRANTů bylo rozděleno 3,6 milionů korun

Hlavní program Nadačního fondu Veolia MiNiGRANTY®, jehož donorem jsou společnosti skupiny Veolia, podporuje zaměstnance skupiny v péči o regiony, rozvoj komunitního života a kvality prostředí již 7 let.  

2 min. čtení

Od roku 2008 skupina Veolia podpořila v rámci programu MiNiGRANTY® celkem 736 projektů prospívajících prostředí a komunitě částkou téměř 19 miliónů korun. Všechny projekty naplňují jednu základní podmínku: Jako dobrovolníci se na nich ve svém volném čase podílejí různou měrou zaměstnanci skupiny Veolia.

V roce 2014 získalo podporu celkem 148 regionálních projektů, mezi něž bude rozděleno 3.641.572 Kč. Zaměstnanci navíc k jejich realizaci přispějí kromě poskytnutých nadačních darů desítky tisíc hodin dobrovolnické pomoci.

"Velmi si vážíme toho, kolik našich kolegů se ve volném čase věnuje dobrovolnictví – pomáhá potřebným, pečuje o životní prostředí, pracuje s dětmi a mládeží, angažuje se v komunitním životě, přispívá k zachování kulturního dědictví apod. MiNiGRANTY® se osvědčily, každoročně jim v tom účinně pomáhají, " shrnuje Vendula Valentová za Nadační fond Veolia. 

V dubnu 2013 získal Nadační fond Veolia pro název svého dlouhodobého programu ochrannou známku a stává se jejím vlastníkem. Ochranná známka MiNiGRANTY má platnost na 10 let.

Kompletní přehled podpořených projektů v rámci MiNiGRANT® naleznete zde


Foto: Terapie pomáhá, Nadační fond Veolia

Doporučujeme