Pardubický kraj nechá zjistit rizika znečištění v Červené Vodě

Pardubický kraj chce nechat zjistit rizika možných starých ekologických zátěží v Červené Vodě na Orlickoústecku. Jejich původcem jsou zaniklé podniky a výrobny. Pokud by analýza rizik prokázala, že znečištění představuje závažné ohrožení životního prostředí, bude nutné je odstranit, uvedl mluvčí hejtmanství Dominik Barták.

5 min. čtení

Na území Červené Vody byly vytipovány tři potenciálně nebezpečné lokality. Na skládku bývalého podniku Kartáčovny Červená Voda byly podle svědectví místních občanů vyváženy odpady z výroby, které mohou mimo jiné obsahovat zbytky barev, rozpouštědel a pravděpodobně i louhů. Tělesem skládky protéká potok vedený troubou, jkterý by mohl přenést znečištění do okolí. V bývalém areálu stavebnin se v minulosti montovaly motory a používaly se ropné látky, oleje a odmašťovadla. V lokalitě byl také podnik MEZ, která se zabývala hutnictvím, strojírenstvím a elektrotechnikou. I tato výroba může znamenat ohrožení životního prostředí. Třetím rizikovým místem je bývalá skládka komunálního odpadu provozovaná před tokem 1990. Podle svědectví místních se tu skladoval obdobný odpad jako z kartáčoven. Po zákazu skládkování byla překryta svrchní krycí vrstvou.

Pokud se prokáže, že staré ekologické zátěže ohrožují okolí, ujme se jejich sanace hejtmanství. Práce by se uskutečnily nejdříve v roce 2019, na odstranění kontaminace by požádal o státní dotaci.

Pardubický kraj již v minulosti musel se státním příspěvkem likvidovat několik rozsáhlých ekologických zátěží, jejichž původce již zanikl nebo nebyl prokazatelně známý.

Pardubický kraj už musel řešit sanace několika velkých znečištění, jejichž původce už neexistuje nebo se jej nepodařilo prokázat. Většinu peněz na ně získal od státu, celkové náklady dosáhly několika set milionů korun. V Boru u Skutče na Chrudimsku dal zlikvidovat skládku průmyslových odmašťovadel a čisticích látek, v Hodoníně v témže okrese úložiště agrochemikálií. V Pardubicích dal vyčistit zamořený areál bývalé Tesly, u Vranové Lhoty na Svitavsku štolu bývalého dolu, která byla zavezena 270 tunami nebezpečného odpadu. Nákladné byly i sanace skládky u Lukavice na Chrudimsku a v areálu bývalého podniku Transporta v Chrudimi.

V současné době se provádí analýzy rizik v Pardubickém kraji na dalších čtyřech lokalitách, v areálu bývalého podniku Vitka Brněnec a na třech místech na území města Králíky. Po jejich dokončení se rozhodne, zda je bude nutné odstranit.

Foto: Wikipedia, Marek Stránský, licence

Doporučujeme