Paříž se chystá na modernizaci systému odkanalizování

Sdružení SIAAP (Syndicat Interdépartemental d‘Assainissement de l’Agglomération Parisienne) spustilo intenzifikaci sběrného systému odpadních vod pro širší aglomeraci Paříže, návazného předčištění a čerpání na městské čistírny odpadních vod (ČOV) s názvem „Avant-Seine“ v hodnotě 11 mld. Kč.

5 min. čtení

Projekt řeší systém předčištění a čerpání odpadních vod, který se nachází na břehu řeky Seiny v Bac d’Asnières v oblasti Clichy-la-Garenne a řeší odpadní vody z oblasti Paříže. Intenzifikace se dotkne jak stávajících zařízení (mechanické předčištění a čerpací stanice), tak dojde i k doplnění nové linky, která zajistí potřebnou vyšší kapacitu celého zařízení. Celý systém tak umožní řešit odpadní vody v objemu více jak 316 mil. m3/rok, které jsou dále dočišťovány na ČOV Seine Centre, Seine Aval a Seine Grésillons. Investor – sdružení SIAAP – zvolil pro tento významný projekt konsorcium společností OTV (VEOLIA), STEREAU, Bouygues Travaux Publics, Razel-BEC a HB Architectes Associés. Projekt zohledňuje řadu specifických požadavků a umožní mimo jiné i zvýšení maximální kapacity zařízení na 35 m3/s oproti současným 20 m3 odpadních vod. Termín dokončení je plánován na rok 2023.

Nové technologie
Modernizace předčištění se dotkne instalace nových hrubých a jemných česlí a inovativního systému zachycování štěrku a písku při zajištění požadavku na bezpečný provoz i při povodňových stavech řeky Seiny. Vlastní zpracování vznikajících odpadů je vedeno cílem minimalizovat jejich objem a doplněny jsou tak i efektivní kompaktory a nové pračky štěrku a písku, umožňující další využití vznikajících odpadů jako surovin. Novinkou je i kompletní protihluková a protiprachová ochrana zařízení zastřešením a ventilací všech staveb areálu (nových i stávajících). Znečištěný vzduch z odvětrání (375 000 m3/h) bude dezodorizovaný pomocí technologie VEOLIA s názvem AQUILAIR®. Tato technologie bude instalována na všech třech linkách a zajistí bezpečnou práci personálu i shodu s environmentálními požadavky.

V otázkách týkajících se životního prostředí bude projekt Avant-Seine řešit dvojí úkol – snížit používání fosilních paliv a zvýšit energetickou nezávislost celé jednotky. Proto dojde k instalaci fotovoltaických panelů pro výrobu el. energie a solárních panelů pro výrobu teplé vody umístěných na střechách budov areálu. Doplněna bude i další technologie skupiny VEOLIA pod názvem ENERGIDO®, která umožňuje získávat nízkopotenciální teplo z odpadní vody pro vytápění areálu. Dostavěna bude i retenční nádrž o objemu 70 000 m3, která výrazně sníží odlehčování do Seiny.
 

Doporučujeme