Povodí plánuje odstranit sedimenty ze smíchovského přístavu

Státní podnik Povodí Vltavy nechá vybagrovat smíchovský přístav, chce z něj odstranit sedimenty. Práce na zakázce, která by měla stát 180 milionů korun, by měly začít v lednu a skončit v prosinci, přístav by měl být celou dobu v provozu, sdělil ČTK mluvčí podniku Hugo Roldán.

4 min. čtení

"Nedá se úplně přesně říct, o kolik se má dno snížit. Výška sedimentů, které se mají odebrat, je hodně různá. Na okrajích přístavu sedimenty dosahují téměř až k hladině, kdežto dál od okrajů je hloubka podstatně větší," uvedl Roldán.

Plavební hloubka by měla být následně v severní části přístavu 2,1 metru, v jižní 1,8 metru. "Sediment ze dna přístavního bazénu bude těžen plovoucími zařízeními z vodní hladiny a jeho odvoz bude probíhat za využití lodní dopravy, bez jakéhokoliv nuceného přemístění či vymístění v přístavu kotvících plavidel a zařízení mimo prostor přístavu," dodal mluvčí.

Povodí žádá občany, jejichž lodě v přístavu kotví, o informace o plavidlech. "Případná manipulace s kotvícími plavidly a zařízeními v přístavu může probíhat pouze na základě písemné dohody osoby oprávněné jednat jménem majitele tohoto plavidla, resp. plovoucího zařízení, a osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele akce," uvedl mluvčí.

Podnik měl loni výnosy 1,34 miliardy Kč, meziročně vyšší o téměř osm procent. Zisk po zdanění stoupl o 438 procent na 73,8 milionu korun. Roldán už dříve ČTK řekl, že ve vyšším zisku se odrazilo to, že stát firmě dodatečně vyplatil peníze za výrobu energie ze tří malých vodních elektráren. Povodí Vltavy s téměř 900 zaměstnanci má pod sebou 19 malých vodních elektráren.

Povodí Vltavy mělo loni náklady 1,27 miliardy Kč. Na údržbu a opravy dalo loni 271,3 milionu Kč, na investiční výstavbu 362 milionů. Povodí opravilo části vodních děl Lipno I, Soběnov na Černé, Kořensko, Hněvkovice, Štěchovice, Dolany, Želivka, Husinec, jezy Stříbro na Mži i Ohučov na Radbuze.

Foto: Wikipedia, Jvs, licence

Doporučujeme