Praha chce zlepšit informování při hrozbě povodní

Praha bude mít mapovou interaktivní aplikaci, která upozorní na blížící se povodňové nebezpečí. Radní včera schválili projektový záměr, který má umožnit rychlejší a operativnější rozhodování povodňové komise v návaznosti na předpovědi. Informoval o tom radní pro bezpečnost Libor Hadrava (ANO). 

3 min. čtení

Projekt má stát 17,5 milionu korun bez DPH, 70 až 85 procent částky chce hlavní město čerpat z operačního programu životního prostředí.
Systém operativního řízení při povodni má navázat na digitální povodňové plány, které nyní hlavní město i jednotlivé městské části zpracovávají.

Mapová interaktivní aplikace má ukazovat přehledně situaci celého území. Počítá se zobrazením srážek, dat z vodních nádrží, informací o stupních povodňové aktivity, dále s grafickým znázorněním předpokládaných rozlivů a ohrožených objektů.

V rámci projektu budou detailněji znázorněny modely srážek Českého hydrometeorologického ústavu, který bude následně zajišťovat provozování modelu a poskytovat hlavnímu městu data.

Při dosažení prvního stupně povodňové aktivity zasedá povodňová komise, poté krizový štáb, který může zasednout rovnou při silnějších a rychlejších povodních. Předsedou těchto orgánů je primátor a členy jsou radní, zástupci záchranářů, Správy služeb nebo Pražské energetiky.

Prahu v roce 2002 postihly povodně, které způsobily škody za 27 miliard korun. Při těchto ničivých povodních selhaly předpovědi stoupající vody. Od ničivých povodní město investovalo do nových mobilních protipovodňových stěn, valů nebo takzvaných suchých poldrů, které slouží rozlivu vody. Celková délka protipovodňové ochrany v Praze v současné době dosahuje 21 kilometrů.

Foto: Wikipedia, User:Jklamo, licence

Doporučujeme