PVK: Srozumitelná a otevřená komunikace pod novým logem

2 min. čtení

K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě výsledků průzkumu spokojenosti, ze kterého vyplynulo, že Pražané mají jen malé povědomí o názvu svého dodavatele, který pro ně zajišťuje dodávku pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní. Nové logo by mělo přispět k účinnější prezentaci společnosti PVK u svých odběratelů a správně je nasměrovat při řešení nejrůznějších dotazů a požadavků nebo hlášení poruch a havárií.

Nový symbol Pražských vodovodů a kanalizací navazuje na původní značku PVK. Symbol je tvořen linkami, které stylizují měření výšky vodní hladiny a siluetou Mostecké věže evokující Prahu. Červená barva navazuje na barvu loga společnosti Veolia Voda – akcionáře PVK a logo Hl.m. Prahy. Autorem nového loga a vizuálního stylu je renomované grafické studio Dynamo design s.r.o.

Pražské vodovody a kanalizace jsou provozovatelem vodohospodářského majetku Hl.m. Prahy. 100% akcionářem je společnost Veolia Voda.

Doporučujeme