PVK: V Praze je pitná voda zcela v pořádku

1 min. čtení

Pitná voda dodávaná společností Pražské vodovody a kanalizace obyvatelům Prahy je pod neustálou kontrolou a splňuje požadavky vyhlášky 252/2004 Sb. na pitnou vodu.

"Situace v Praze neovlivňuje kvalitu dodávané pitné vody. Zdroje vody se nachází mimo území Prahy (úpravna vody Želivka a Káraný) a celý technologický proces úpravy vody, voda na výstupu z úpraven i voda v distribuční síti je pravidelně kontrolována a není důvod se obávat pití  vody z vodovodu. Navíc z preventivních důvodů byla zvýšena chlorace vody,"
upozorňuje Marcela Dvořáková, ředitelka marketingu a komunikace PVK.

Doporučujeme