Richard Brabec se dnes ujal funkce ministra životního prostředí

Předseda vlády Bohuslav Sobotka dnes uvedl poslance Richarda Brabce do funkce ministra životního prostředí. Nahradil tak Tomáše Podivínského, který tuto funkci zastával od 10. července 2013.  

6 min. čtení

Richard Brabec se chce především věnovat problémům v čerpání stávajícího i nastavení nového Operačního programu Životní prostředí, včetně podmínek čerpání stanovených ze strany Evropské komise – tedy řešení legislativy EIA a regulace vodárenství, získání dostatečných prostředků pro pokračování programu Nová zelená úsporám, dále přípravě zákona o Národním parku Šumava a zlepšení životního prostředí ve zvlášť zatížených regionech, kterými jsou Moravskoslezský kraj a Ústecký kraj.

„Resort není v dobrém stavu, proto mám připravený tým odborníků, který především z pozice náměstků, ale i ředitelů odborů bude krizovým managementem, který bude mít jediný cíl. Stabilizovat resort tak, aby plnil svůj primární účel. To je ochrana přírody a čerpání peněz z unijních fondů. Pokud máme historickou příležitost čerpat evropské peníze na smysluplné projekty, které povedou ke zlepšení životního prostředí, pak ji prostě musíme maximálně využít. Už jsme ztratili spoustu času. Zejména se jedná o zlepšení kvality ovzduší a vod,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „Velmi zajímavým nástrojem, který má pozitivní dopad na životní prostředí a současně je i ekonomickým stimulem, je program Nová zelená úsporám. Na zateplení soukromých i veřejných budov se budeme snažit získat maximum prostředků z evropských i národních zdrojů. A v neposlední řadě chci ujistit občany, že jejich daně nebudou v resortu vyhazovány za zbytečnosti."

První pracovní cesta ministra Richarda Brabce povede na Šumavu. „Šumavská příroda je jedno z nejcennějších přírodních bohatství u nás. Jeho ochrana a jeho zachování pro naše děti nemůže být jenom politická priorita, musí to být povinnost. Na Šumavě je řada zájmů, z nichž některé se dnes zdají těžko slučitelné. Přesto věřím, že může vzniknout kvalitní zákon o NP Šumava, který bude akceptovatelný pro co nejširší skupinu lidí, kteří mají Šumavu rádi,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Richard Brabec se narodil 5. července 1966 v Kladně, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor ložisková geologie v kombinaci s cizími jazyky. Pracoval jako ředitel Českomoravské komoditní burzy Kladno, na různých pozicích ve finančním úseku ve společnosti Unipetrol, jako finanční ředitel ve Spolaně Neratovice a jako generální ředitel společnosti Lovochemie. Od roku 2007 se zabývá otázkami evropské i tuzemské legislativy v oblasti životního prostředí, především problematice REACH, integrovaného povolení a systému emisních povolenek. Richard Brabec má dva syny, hovoří anglicky, francouzsky a rusky.

Doporučujeme