Stavitel přehrad aneb vzpomínky vodohospodáře Dr. Jana Čermáka

Publikace s podtitulem Putování legendárního moravského vodohospodáře Dr. Jana Čermáka 20. stoletím vás provede osobními vzpomínkami významného českého vodohospodáře a stavitele přehrad povodí Odry.

3 min. čtení

Prvními průkopníky usilovného zápasu o vodní zdroje byli už před mnoha staletími stavitelé rybníků, hrází a umělých kanálů. Díky jejich úsilí a práci se povolání vodohospodáře lidem odjakživa jevilo stejně významné, jako povolání lékařské, učitelské, duchovní či vědecké. Takovým vodohospodářem, který svůj život věnoval službě veřejnosti, byl legendární stavitel a projektant přehrad ing. Dr. Jan Čermák, jehož životním osudem se stala péče o vodu v podstatné části Moravy.

Životní a pracovní osudy Jana Čermáka (1903-1988) skoro krok za krokem kopírovaly průběh století, v němž se zrodila naše největší vodní díla, ale kdy také naše společnost prožila největší zvraty a dramata.

S bouřlivým rozvojem těžebního a hutního průmyslu na Ostravsku vznikla potřeba zajistit pro tuto oblast republiky dostatek užitkové a pitné vody. Bylo tomu tak za první republiky, v období druhé světové války, ale zejména po roce 1945. Po roce 1948 byl realizací několika významných přehradních staveb (Kružberk, Žermanice atd.) pověřen mladý stavitel Jan Čermák. Během několika let se stal tento muž respektovaným odborníkem, bez jehož technických znalostí, zkušeností a mimořádných osobních vlastností by stavby nevznikly.

Kniha zachycuje nejen stavby, které vodohospodář Jan Čermák navrhoval nebo řídil, ale velkou měrou se věnuje technickému řešení i podrobnostem kolem výstavby vodních děl a vodních staveb realizovaných na území Československa v průběhu 20. století.

Publikaci vydalo nakladatelství Grada v roce 2013. Zakoupit ji můžete například zde.

 

 


Zdroj: ŠVIHÁLEK, Milan. Stavitel přehrad: putování legendárního moravského vodohospodáře Jana Čermáka 20. stoletím. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 134 s. TEN. ISBN 978-80-247-4465-0.

Doporučujeme