Středočeské vodárny zprovoznily 40 ze 44 zaplavených objektů

2 min. čtení

Podle Kozlové byly zcela zaplaveny čistírny odpadních vod v Hostíně, Kralupech nad Vltavou, Horních Počaplech, Kozárovicích, Libiši, Obříství a Vraňanech. "Nejdůležitější čistírny, které naše společnost provozuje, v Kralupech nad Vltavou a Mělníce, a významná přečerpávací stanice v Neratovicích již obnovily svoji činnost," doplnil provozní ředitel vodáren Pavel Pobříslo.

Zcela nebo částečně bylo zaplaveno 12 čistíren odpadních vod, 30 přečerpávacích stanic a dvě podtlakové stanice. Akciová společnost Středočeské vodárny zásobuje pitnou vodou 230.000 obyvatel na Mělnicku, Kladensku, Rakovnicku, Mladoboleslavsku a v okolí Prahy. Spravuje 2000 kilometrů vodovodní sítě a 700 kilometrů kanalizačních stok v hodnotě přes 2,1 miliardy korun.

Ničivé povodně zasáhly část Česka v neděli 2. června. Vyžádaly si 15 lidských životů. Výrazně zasaženo bylo sedm českých krajů, ve kterých vláda vyhlásila nouzový stav. Postiženo bylo 950 obcí, evakuováno bylo přes 26.000 lidí, z toho asi 11.000 v Ústeckém kraji. Přesná výše škod se teprve zjišťuje, podle odhadů dosáhne desítek miliard korun.

 

Zdroj: Wikipedia, ŠJů, licence

Doporučujeme