SVS rekonstruuje kanalizaci a vodovod v Jablonci nad Nisou

Severočeská vodárenská společnost (SVS) začala s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu v ulici Lesní a Pod Hájem v Jablonci nad Nisou. Výmění nevyhovující úseky, na které je připojeno přibližně 210 obyvatel.

3 min. čtení

Stávající vodovod v uvedené lokalitě v okrajové části města tvoří úseky z litinových trub vnitřního průměru 80 mm z roku 1931 a 1940. Vlivem stáří je potrubí inkrustované a poruchové. Betonová kanalizace vejčitého profilu 300/450 mm pochází z roku 1968. Kanalizace je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – popraskané, staticky narušené a s netěsnícími spoji. SVS rozhodla o současné rekonstrukci vodovodu i kanalizace, jež jsou vedeny v místních komunikacích v oblasti se zástavbou rodinných domů.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 a 400 mm v celkové délce 650,5 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z polyetylénu průměru 90 a 110 mm v celkové délce 279,5 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 17 domovních vodovodních přípojek, 74 kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí na trase. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu, v původní trase. V určité délce proběhne rekonstrukce kanalizace a vodovodu v souběhu, v rámci jednoho společného výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena v těchto dnech, a podle schváleného harmonogramu mají být práce dokončeny do 20. října 2015. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu společnosti RWE GasNet. Závěrem bude provedena úprava povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 14 staveb za 47,2 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 99,8 milionů korun (včetně stavby Úpravna vody Desná-Souš, doplnění 1. stupně separace).

Doporučujeme