Třetina kontrolovaných kyjovských vinařů porušila vodní zákon

Třetina z 25 vinařství z Kyjova a okolí porušila vodní zákon. Zjistili to na začátku října inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod. Nejčastější chybou bylo nedovolené vypouštění odpadních vod a nesprávné nakládání se závadnými látkami. Za tato provinění zahájí inspektoři s chybujícími vinařstvími řízení o přestupku. Inspekce to uvedla v tiskové zprávě.

1 min. čtení

"Počátkem října provedlo osm inspektorů celkem 25 kontrol. V osmi případech zjistili porušení vodního zákona, což je 32 procent kontrolovaných," uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně Tomáš Augustin.

V letech 2015 až 2017 inspektoři zkontrolovali 83 výrobců vín ze Znojemska a Břeclavska, 24 z nich se dopustilo porušení zákona, což je bezmála třicet procent ze všech kontrolovaných. Za zjištěná pochybení inspekce uložila 17 pravomocných pokut v celkové výši 752.602 korun, nejvyšší dosáhla 153.000 korun.

Doporučujeme