Úpravna Mostiště bude díky rekonstrukci vyrábět pitnou vodu lépe

4 min. čtení

Její modernizaci dotuje unie přibližně 330 miliony korun, jak ČTK informovala Dagmar Zvěřinová, předsedkyně Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a žďárská starostka.

"Bude tam ta nejlepší technologie, která je v současné době pro úpravny vody k dispozici," řekl ČTK Karel Fuchs, ředitel žďárské divize Vodárenské akciové společnosti. Novinky nahradí zastaralé vybavení z roku 1964, kdy byla úpravna otevřena.

Úpravna se musí přestavovat za provozu. Zhruba 35.000 obyvatel odebírajících pitnou vodu z této nádrže totiž nelze přepojit k jinému zdroji. Týká se to kupříkladu i Velkého Meziříčí a nemocnice Mostiště. Stavbu bude pro svazek obcí provádět pražská firma SMP CZ, která vyhrála výběrové řízení s cenou 435,8 milionu korun bez DPH. Přípravné práce pro rekonstrukci začaly už loni v prosinci.

Díky investici se zvýší jakost pitné vody z úpravny. Čistota surové vody v nádrži Mostiště se v minulosti zhoršila kvůli zemědělské činnosti a kvůli mnoha rybníkům s chovem ryb v povodí Oslavy. "Dneska je to lepší, ale kvalita vody v nádrži se nezlepší za týdny, když se roky zhoršovala," vysvětlil Fuchs. Po dokončení rekonstrukce budou v úpravně mimo jiné i lampy, jejichž ultrafialové záření bude pomáhat s dezinfekcí vody. "Předpokládáme, že se bude moci omezit používání chloru," podotkl ředitel.

Projekt navazuje na dílčí sedm let staré úpravy v Mostištích. Tehdy musela být kvůli poruše hráze podstatně snížena hladina vodárenské nádrže. V úpravně tehdy začala sloužit technologie, která čistí vodu bublinkami vzduchu. Zatím pokrývala poloviční výrobu, teď bude rozšířena na celou kapacitu úpravny. Součástí právě zahájeného projektu bude i přestavba 1,3 kilometru dlouhého ocelového vodovodního přivaděče u úpravny.

Úpravna vody Mostiště byla zprovozněna v říjnu 1964, tehdy měla výkon 100 litrů vody za sekundu. Po 30 letech se zvýšila kapacita její výroby na dvojnásobek. Během nadcházejících úprav se už měnit nebude.

Foto: Wikipedie: Timichal

Doporučujeme