V Písku bude asi spalovna na vodní kal za 33 mil.Kč, bude 1. v ČR

Písečtí zastupitelé schválili záměr na stavbu speciální spalovny vodních kalů. Písek by mohl být prvním městem v ČR, který by ji měl. Díky spalovně by v Písku mohli snížit cenu vody o jednu korunu. Spalovna by vyšla na zhruba 33 milionů korun bez daně, záměr je podmíněný ziskem dotace. ČTK to řekl místostarosta Písku Josef Knot (TOP 09). V případě, že se Písku podaří získat dotační podporu, začne se stavět v polovině roku 2017.

4 min. čtení

Spalovna by měla stát v areálu čistírny odpadních vod. Veškeré kaly společně s příměsí biomasy by město spálilo a po odstranění zplodin by byla do ovzduší vypouštěna pouze vodní pára.

"Společnost Amazonetta s.r.o. pro nás zpracuje projektovou dokumentaci pro technologickou část projektu. Pokud se podaří získat dotaci, začneme se stavbou již ve druhé polovině roku 2017. Dotačních prostředky pro tyto projekty činí až 75 procent celkových nákladů," řekl Knot.

Projekty tohoto typu dlouhodobě podporuje ministerstvo životního prostředí. Město Písek má s ministerstvem životního prostředí od února uzavřenou spolupráci, která se zaměřuje na rozvoji a implementaci konceptu chytrého města Písek – Smart Písek.

V současné době jsou veškeré písecké kaly likvidovány na skládce Údraž u Albrechtic. "Dovážení nás ročně stojí okolo třech milionů korun," uvedl Knot.

Žádost o dotační prostředky do programu LIFE, který vypisuje ministerstvo životního prostředí bude město Písek podávat již v září tohoto roku. "Do trvalého provozu by nová linka pro spalování čistírenských kalů a biomasy mohla být uvedena již v létě 2018, plánovaný zkušební provoz by byl zahájený již na podzim roku 2017," uvedl Knot.

Podle Knota by nová technologie umožňovala městu ročně likvidovat až 5000 tun kalů. "To je při současné produkci okolo třech tisíc tun kalů za rok veškeré množství čistírenských kalů pro město samotné, včetně určité rezervy pro spádové přilehlé obce," uvedla.

Město Písek zároveň plánuje, že pokud se podaří tento projekt dokončit, je možné na něj navázat projektem SMARTspalování biomasy v areálu kompostárny Písek. "Jedná se o dodatečné spalování biomasy s umístěním kontejnerové technologie do areálu městské kompostárny," uvedl Knot. Náklady na tuto spalovnu jsou devět milionů korun bez daně.

"Tento záměr je v současné době předmětem analýzy odboru životního prostředí, o jeho případné realizaci rozhodne taktéž zastupitelstvo města," řekl Knot.

Foto: ŠJů, Wikimedia Commons

Doporučujeme