Valná hromada JVS zvýšila podporu obcím,které se chtějí připojit na jihočeskou vodárenskou soustavu

5 min. čtení

„Tato podpora obcím se dlouhodobě osvědčila a umožňuje napojení tam, kde vodu dosud nemají a nebo mají nedostatečný či nekvalitní vlastní zdroj,“ vysvětluje Antonín Princ, předseda představenstva JVS, proč svaz pravidla pro poskytování těchto příspěvků aktualizoval právě v ekonomicky složité době. „Současně se také pravidla zpresňují ve vyhodnocení a konečném zúčtování. Nelze takto financovat jen pojistku pro případný výpadek jiného zdroje nebo klasické ZTV,“ dodává Princ

V roce 2021 svaz, tvořený 266 městy a obcemi, vyrobil a prodal 15,861 milionů m3 pitné vody, tedy o 8 tisíc m3 meziročně méně. Proti plánu šlo o 346 tisíc m3 méně. Největším odběratelem zůstávají České Budějovice, které odeberou 34 procent produkce, Tábor s deseti a Český Krumlov se sedmi procenty. Podíl ostatních více než 170 zásobovaných obcí a měst je od tří procent níže.

Produkci opět ovlivnila opatření, vyvolaná nemocí covid-19, jako bylo uzavření hotelů, škol nebo omezení chodu některých institucí či firem. Proticovidová opatření si zároveň vyžádala vyšší náklady. Díky přístupu zaměstnanců JVS ale nedošlo k omezení nebo narušení zásobení pitnou vodou. Její kvalita zůstává stále na vysoké úrovni, odpovídající hygienickým normám.

„Je otázkou, jakým způsobem ovlivní spotřebu vody probíhající válečný konflikt na Ukrajině a související ekonomické dopady,“ uvádí výroční zpráva JVS. Ta ale zdůrazňuje, že jihočeský vodárenský systém se dlouhodobě vytváří,a jeho připravenost a odolnost se opakovaně potvrdila a zůstává prioritou činnosti.

Cena vody předané je dlouhodobě stabilizována a letos činí 18,80 Kč/m3 bez DPH. Snahou JVS je ji letos udržet, i když ceny komodit, nutných pro výrobu pitné vody, strmě rostou. Firma proto počítá s výraznými dopady do letošního hospodaření.

„Změna ceny by především v obcích vyvolala problémy a to nejen administrativní. Proto věříme, že námi vytvořené rezervy umožní, abychom k takovému kroku nebyli nuceni letos přistoupit,“ uvedl v této souvislosti Antonín Princ. Cena vody pro další rok musí být známá vždy do konce září.

JVS v roce 2021 vynaložil na investice 59,422 milionů Kč a na plánované opravy 18,109 milionů Kč. Rozestavěné akce za dalších 100 milionů budou dokončeny v letošním roce.

Valná hromada za nového člena JVS přijala obec Krátošice. Jejich počet se tak zvýšil na 267.

Doporučujeme