Vodohospodáři do moravských řek vysadí další tisíce jeseterů

Státní podnik Povodí Moravy do řek Moravy a Dyje letos vysadí dalších 5000 jeseterů malých. S vysazováním podnik začal loni, pro obnovu populace této ryby v řekách plánuje stejné množství plůdků vysazovat až do roku 2021. Projekt přijde na 18.000 eur (asi půl milionu korun). V tiskové zprávě to uvedl mluvčí podniku Petr Chmelař.

4 min. čtení

Celkem 3000 kusů letošních jeseterů velikosti od pěti do deseti centimetrů vodohospodáři vysadí do vod řeky Moravy nedaleko Moravské Nové Vsi tento týden. Ryby tentokrát vypustí ze člunu plujícího po řece Moravě.

"Tato zvláštní starobylá ryba s protáhlým tělem dosahuje pohlavní dospělosti již okolo čtvrtého roku života, což je velmi dobrý předpoklad k tomu, abychom již v době trvání projektu docílili založení populace dospělých jedinců, která se dokáže sama reprodukovat," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Dalších asi 2000 jeseterů poputuje do řek Moravy a Dyje na podzim. Ryby se vylíhly a odrůstaly ve speciální kontejnerové líhni na Dunaji ve Vídni. Celkem 5000 kusů vodohospodáři do řek vypustili už loni, na podzim roku 2016 do vod vypustili i 200 značených jeseterů. Cílem projektu je vytvořit reprodukce schopné hejno asi 2000 jedinců v oblasti.

"V první fázi byla část ryb označena pasivními monitorovacími značkami, které umožňují identifikovat konkrétního jedince. Pro posouzení úspěšnosti projektu je ale nutné provést monitoring nejen na úsecích vysazovaní ale i na cele řece Moravě až po soutok s Dunajem i na Dunaji samém. Z důvodu takto rozsáhlého monitoringu budou první ucelené informace o jeseteří populaci známé až v průběhu příštího roku," uvedl Gargulák.

Vzhledem k době, která uplynula od prvního vysazení, je ale podle povodí možné v brzké době předpokládat první zprávy o této zákonem chráněném rybě od rybářů, kteří po chycení jesetera malého vypustí zpět do řeky.

Jeseter malý je nejmenším druhem dunajských jeseterů. Žije po celý životní cyklus pouze ve sladké vodě, a to bez potřeby migrovat do Černého moře. Může dosáhnout délky až 125 centimetrů a váhy 19 kilogramů. Živí se drobnými larvami či korýši, výjimečně i drobnými rybami. Vyskytuje se v tocích u Černého, Kaspického a Baltského moře. V řekách Moravě a Dyji dříve žil hojněji, dostával se do nich z Dunaje. Nyní je jeho výskyt sporadický, především kvůli výstavbě přehrad.

Foto: Wikipedia, Karelj, licence

Doporučujeme