Vysočina nesouhlasí s návrhem vyhlášky k ochraně nádrže Švihov

Návrh nové vyhlášky upravující rozšíření ochranného pásma vodní nádrže Švihov na Želivce je v současné podobě pro Kraj Vysočina nepřijatelný. Návrh připravuje Krajský úřad Středočeského kraje, navržená striktní omezení by se však týkala stovek vlastníků zemědělské i lesní půdy, hospodářů i obcí zejména na Pelhřimovsku.

6 min. čtení

Kraj Vysočina proto k návrhu vyhlášky chystá námitky a připomínky. Novinářům to dnes řekl krajský radní Martin Hyský (ČSSD).

"V ochranném pásmu by podle návrhu vyhlášky měly vzniknout takzvané zóny zvláštní ochrany. V nich jsou navrženy zákazy určitých druhů hospodaření a řada dalších omezení bez patřičných kompenzací," řekl Hyský. Přijetí vyhlášky by podle něj ohrozilo tradiční pěstování kvalitních brambor, zredukoval by se volně chovaný skot, zásadní změny by nastaly také v zimní údržbě silnic. "Znamenalo by to i omezení rekreace a také vyloučení jedné varianty vedení vysokorychlostní tratě přes Kraj Vysočina," řekl Hyský. Negativní dopady na hospodaření zemědělců v povodí budou mít podle něj vliv na zvýšení nezaměstnanosti, bude hrozit další vylidňování venkova.

Projednávaný návrh podle radního neobsahuje žádná zdůvodnění tak radikálních omezujících zásahů do práv vlastníků půdy, které by měly výrazné dopady na hospodaření zemědělských podniků na Pelhřimovsku. "Nikde není uvedeno, jak navržená omezení přispějí ke zvýšení kvality vody v povodí. Kvalitní a čistá voda je určitě prioritou, ale Povodí Moravy, spravující například nádrže Hubenov, Vír a Mostiště a řídící se stejnými předpisy, naopak ochranná pásma kolem vodních děl redukuje," řekl Hyský.

"Pokud by vyhláška vstoupila v platnost, pro obce by se radikálně snížily daně z nemovitostí, v regionu by se zvýšila nezaměstnanost. To není žádná pomoc, to je další podpásovka a hřebíček do rakve venkovu,"
řekl starosta Pacova Lukáš Vlček.

Návrh vyhlášky označil za nesmyslný i ředitel šlechtitelské stanice Selekta Pacov Josef Diviš. "Doufám, že tenhle nesmysl se shodí ze stolu, jinak je to pro nás likvidační," řekl Diviš ČTK. Stanice by podle něj v navržených zónách nemohla pěstovat brambory, obdělávaná plocha by se snížila na polovinu. V posledních letech podle Diviše společnost Selekta investovala do pěstování brambor kolem 20 milionů korun, nakoupila novou techniku, postavila třídicí linku i novou halu.

Kraj Vysočina chce podle ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece dosáhnout toho, aby opatření byla přiměřená.
"Tam, kde budou nutná, chceme takovou kompenzaci, aby nevýhodu vyrovnala," řekl Kadlec.

Vedení Kraje Vysočina obešle příslušné úřady svými podněty a nadále bude spolupracovat s regionálními zemědělskými podniky při ochraně jejich práv a zájmů. "Udržitelné a konkurenceschopné zemědělství je pro Vysočinu základ. Při rozumném nastavení pravidel a bez zbytečného nesmyslného diktátu omezení můžeme koexistovat a mít z čisté Vysočiny maximum všichni," uvedl hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD).

Foto: Wikipedia, JirkaSv, licence

Doporučujeme