Kruhová ekonomika nejen 
v oblasti vodohospodářství (úvod)

Přírodní zdroje jsou stále vzácnější. Logicky se nabízí otázka: Jak dlouho přírodní zdroje ještě vydrží? Jak dlouho budou k dispozici pro běžnou spotřebu a pro průmyslové užití? Řešení se nabízí.. Musíme nejen šetřit přírodními zdroji, ale také se snažit o jejich recyklaci a obnovu. To je podstata tzv. kruhové ekonomiky, která je tématem nového seriálu.

5 min. čtení

Podle Organizace spojených národů do roku 2030 spotřeba vody vzroste o neuvěřitelných třicet procent. Nárůst spotřeby lze očekávat zejména v tzv. rozvojových zemích, kde je pitná voda dnes běžně nedostupná, vodovodní a kanalizační sítě neexistují. Výstavbou vodohospodářské infrastruktury se zde výrazně zlepší kvalita života místních obyvatel a umožní průmyslu prosperovat. Na druhou stranu se výrazně zvýší také poptávka po vodních zdrojích. Dalším alarmujícím faktem je světová demografie – počet obyvatel naší planety stále roste a ruku v ruce s ním také poptávka po přírodních zdrojích.. Je logicky nezbytné začít vyvíjet a implementovat veškeré aktivity, které povedou k ochraně, recyklaci a obnově všech přírodních zdrojů. Dokud nebude pozdě.

Všichni známe zejména tradiční model lineární ekonomiky
, který spočívá v získávání zdrojů, vlastním zhotovení výrobku a následným zpracování veškerých odpadů. Dnes je však již jasné, že součastný přístup není ve světě omezených materiálních zdrojů dlouhodobě životaschopný, a musí být nahrazen novým modelem. Podle ekonomů a ekologů je možným řešením systém tzv. kruhové ekonomiky, jejíž cílem je uzavření smyčky zdrojů a snižování dopadu na životní prostředí během životního cyklu výrobku ve všech fázích procesu – tzn. ve výrobě, distribuci i spotřebě. Zjednodušeně řečeno, v kruhové ekonomice je třeba šetřit přírodními zdroji, recyklovat je a obnovovat.

Kruhová ekonomika je bohužel v běžném životě spíše hudbou budoucnosti.
Přesto existují první vlaštovky, první inovace, které pro nás mohou být inspirací. Pojďme se na ně v rámci nového seriálu společně podívat.

V rámci seriálu budeme zařazovat tématické články popisující řešení, která byla již zavedena či jsou teprve naplánována. Společným jmenovatelem však vždy zůstane snaha o maximální ekologický i ekonomický přístup. Těšit se můžete na případové studie, které mohou být inspirací nejen v oblasti ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů, ale také se ekonomicky vyplatí.


Pokud ve vaší společnosti již zavádíte prvky kruhové ekonomiky či máte tip na zahraniční příklad, prosím napište nám na email redakce@vodarenstvi.cz
Děkujeme předem

Doporučujeme